XE SƠ MI RƠ MOÓC

TÉC CHỞ XI MĂNG RỜI 35 KHỐI CIMC

TÉC CHỞ XI MĂNG RỜI 35 KHỐI CIMC

Téc chở xi măng rời 35 khối CIMC là một trong những sản phẩm téc chuyên dụng thương mại của Tập đoàn Container Hàng hải Quốc tế Trung Quốc CIMC đã quá quen thuộc trên thị trường vận tải Việt Nam. Qua thực tế sử dụng, téc chở xi măng rơi 35 khối này thực…

TÉC CHỞ XI MĂNG RỜI 35 KHỐI CIMC
XE SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 3 TRỤC 40 FEET CIMC

XE SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 3 TRỤC 40 FEET CIMC

XE SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 3 TRỤC 40 FEET CIMC

XE SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 3 TRỤC 40 FEET CIMC
XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 15,5M

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 15,5M

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 15,5M

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 15,5M
XE SƠ MI RƠ MOOC MUI BẠT CIMC 12,5M

XE SƠ MI RƠ MOOC MUI BẠT CIMC 12,5M

XE SƠ MI RƠ MOOC MUI BẠT CIMC 12,5M

XE SƠ MI RƠ MOOC MUI BẠT CIMC 12,5M
XE SƠ MI RƠ MOOC SÀN CIMC 12.4m

XE SƠ MI RƠ MOOC SÀN CIMC 12.4m

XE SƠ MI RƠ MOOC SÀN CIMC 12.4m

XE SƠ MI RƠ MOOC SÀN CIMC 12.4m
XE SƠ MI RƠ MOOC TẢI CÓ MUI 12,8M

XE SƠ MI RƠ MOOC TẢI CÓ MUI 12,8M

XE SƠ MI RƠ MOOC TẢI CÓ MUI 12,8M

XE SƠ MI RƠ MOOC TẢI CÓ MUI 12,8M
XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 14,2m

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 14,2m

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 14,2m

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 14,2m
XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 12,4 m

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 12,4 m

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 12,4 m

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 12,4 m
XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG

XE SƠ MI RƠ MOOC LỒNG
XE SƠ MI RƠ MOOC BEN

XE SƠ MI RƠ MOOC BEN

XE SƠ MI RƠ MOOC BEN

XE SƠ MI RƠ MOOC BEN